Skip to content

Bash Help

set switches

-b soubor        Existuje a je to blokový speciální soubor.
-c soubor        Existuje a je to znakový speciální soubor.
-d soubor        Existuje a je to adresář.
-e soubor        Existuje.
-f soubor        Existuje a je to normální soubor.
-g soubor        Existuje a má právo set-group-id.
-k soubor        Existuje a má nastavený sticky bit.
-L soubor        Existuje a je to symbolický odkaz.
-p soubor        Existuje a je to pojmenovaná roura (FIFO).
-r soubor        Existuje a je čitelný.
-s soubor        Existuje a má délku větší než nula.
-S soubor        Existuje a je to soket.
-u soubor        Existuje a má nastaven set-user-id bit.
-w soubor        Existuje a je zapisovatelný.
-x soubor        Existuje a je proveditelný.
-O soubor        Existuje a je vlastněný efektivním user id.
-G soubor        Existuje a je vlastněný efektivním group id.
soubor1 -nt soubor2   Pravda, když je soubor1 novější než soubor2.
soubor1 -ot soubor2   Pravda, když je soubor1 starší než soubor2.
soubor1 -ef soubor2   Pravda, když soubor1 a soubor2 mají shodný inode
            na stejném disku.
-z řetězec       Pravda, když je řetězec prázdný.
-n řetězec       Pravda, když je délka řetězce nenulová.
řetězec1 = řetězec2   Pravda, když řetězce jsou stejné.
řetězec1 != řetězec2  Pravda, když řetězce nejsou stejné.
! výraz         Pravda, když výraz je nepravdivý.
výraz1 -a výraz2    Pravda, když jak výraz1 tak výraz2 jsou pravdivé.
výraz1 -o výraz2    Pravda, když je aspoň jeden z výrazů výraz1 nebo výraz2 pravdivý.